Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 02 2013

9491 d401
Reposted fromRowena Rowena viatazniebieskimi tazniebieskimi
A ja mam ochotę napisać sobie na czole - nieczynne.
— Marta Dzido, Małż
Reposted fromperseweracje perseweracje viasilence24 silence24
Spytaj się człowieka, który nie ma rąk, jak to jest móc przytulić ukochaną osobę. Ślepca, jak to jest móc widzieć piękno otaczającego go świata. Niemowę, jak to jest móc krzyczeć z radości. Kalekę na wózku, jak to jest móc biec przed siebie bez celu. Głuchego, jak to jest móc słyszeć radosny świergot ptaków co dnia. Bezdomnego, jak to jest móc wyspać się w ciepłym łóżku. Głodnego, jak to jest móc być najedzonym do syta. Sierotę jak to jest mieć rodziców. A potem spytaj siebie, jak to jest doceniać to, co się ma, jak to jest kochać swoje życie.
— znalezione.
"Jest na świecie ta­ki rodzaj smut­ku, które­go nie można wy­razić łza­mi. Nie można go ni­komu wytłumaczyć. Nie mogąc przyb­rać żad­ne­go kształtu, osiada cias­no na dnie ser­ca jak śnieg pod­czas bez­wiet­rznej nocy."
Można oczy zam­knąć na rzeczy­wis­tość, ale nie na wspomnienia.
9880 0ff6 420
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viacamillee camillee
4810 487c 420

Jesteśmy wszystkim tym, co się w nas wydarzyło. Mamy w sobie setki dziur.
Reposted fromlubie-lato lubie-lato viaMelodyTime MelodyTime
6381 84fb 420
Reposted fromruuude ruuude viaMelodyTime MelodyTime
Najgorsza jest chwila, gdy zdaje się nam, że już po sprawie. Ale wszystko wraca i za każdym razem zapiera nam dech.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMelodyTime MelodyTime
Ludzie potrafią zmieniać się jak pory roku, rzadko, ale dogłębnie. 
— Gossip Girl
Reposted fromlenka024 lenka024 viaMelodyTime MelodyTime

February 07 2013

Myślę, że specjalnie przyjmujesz poze wiecznie niespełnionej, nieszczęśliwej ofiary losu - tak jest łatwiej, nie?
     

- "Jeden dzień"

Reposted fromstuffiti stuffiti viatriste triste
Mam w sobie taką konfuzję, zamęt i chaos, że nie rozumiem, jak ludzka dusza może to znieść.
— Emil Cioran, Na szczytach rozpaczy
Reposted fromperseweracje perseweracje viatriste triste
4335 1358 420
kochaj sie ze mna dusza, bo cialem kazdy potrafi ..
Reposted fromkarmelowelatte karmelowelatte viatriste triste
Najważniejsze co mam do zrobienia, to zorganizowanie własnego życia. Zastanowienie się czego pragnę, o czym marzę, czego potrzebuję - a potem znalezienie sposobu, żeby to zrealizować.
— Beata Pawlikowska
Reposted fromroxanne roxanne viatriste triste
Żaden dzień się nie powtórzy,
nie ma dwóch po­dob­nych nocy,
dwóch tych sa­mych pocałunków,
dwóch jed­na­kich spoj­rzeń w oczy.
— Szymborska
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viatriste triste
Kiedyś nauczysz się dostrzegać subtelną różnicę między trzymaniem się za ręce a połączeniem dusz. I dowiesz się,że miłość to nie tylko pożądanie, a przebywanie w czyimś towarzystwie nie oznacza bezpieczeństwa. I zaczniesz zdawać sobie sprawę, że pocałunki nie są przypieczętowaniem umowy na całe życie, a prezenty nie są obietnicami.
A potem zaczniesz akceptować swoje porażki i znosić je z podniesioną głową, otwartymi oczami i wdziękiem osoby dorosłej, a nie żalem i gniewem dziecka. 

— Veronica A.Shoffstall, "Kiedyś"
Reposted fromuhuhu uhuhu viatriste triste
3655 3ed1 420
Chcę nieustannie gubić się, pod Twoją bluzą. Wchłaniać Twój zapach, tuląc się mocno, do klatki piersiowej. Chcę wiedzieć, że cokolwiek by się działo, mogę tam zostać, bo tam jest moje miejsce.
Reposted fromBmxlove Bmxlove viamagicworld magicworld
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl