Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2015

 Wierzyłem - zwyczajnie młody,
Że jeszcze nie wyszło z mody
Myśleć i czuć
— Asnyk
Reposted fromwstydem wstydem viagoraca-czekolada goraca-czekolada

August 20 2014

2741 e3e7 420

1.08.2014r.
3621 edbd 420
Game of Thrones
Reposted fromsilarek silarek viagameofthrones gameofthrones
Reposted fromgameofthrones gameofthrones viapesymista pesymista
0842 4110 420
Reposted fromkropq kropq viagoraca-czekolada goraca-czekolada
Cierpliwość jest gorzka, ale jej owoce są słodkie.
— Jean-Jacques Rousseau
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viastonerr stonerr
Będę Cię szukał w tysiącach światów i przez dziesięć tysięcy żyć, aż Cię znajdę.
— 47 Roninów
Reposted fromscorpix scorpix viagoraca-czekolada goraca-czekolada
(...) są pewne myśli, które żyją w naszych umysłach jak przewlekła choroba. Czasem wydaje się nam, że je pokonaliśmy, ale okazuje się, że tylko przerodziły się w nowe, mroczniejsze formy.
— A. Bracken "Nigdy nie gasną"
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia viacytaty cytaty

October 30 2013

1906 d032 420
Reposted fromthehedgehogsdilemma thehedgehogsdilemma viatbtf tbtf
0071 4210 420
Reposted fromfilmowy filmowy viatwice twice
Przed chwilą o tym śniłem, że na jakimś dworcu wszystko zostawiłem
— KULT, "Lewe Lewe Loff"
Reposted fromkultkazika kultkazika viamegadeth megadeth
A potem świat znowu zaczął istnieć, ale istniał zupełnie inaczej 
— "ostatnie życzenie"
Reposted frommoscow moscow viamegadeth megadeth
Moje myśli są bezdomne.
— Jakub Żulczyk
Reposted frominpassing inpassing viamegadeth megadeth

July 23 2013

8592 a3fb 420
Reposted fromhogwarts hogwarts
Jeśli kochasz jakiegoś mężczyznę, to wtedy boisz się, że nie jesteś dość dobra dla Niego i że nie starczy Ci życia, by się nim nacieszyć. Ale to czujesz tylko wtedy, kiedy naprawdę kochasz. 
Reposted fromcasas casas vialovelove lovelove
8038 f1be 420
Reposted fromgolebica golebica vialovelove lovelove
Reposted fromhogwarts hogwarts viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
...a ja czułem tylko że nie widze tego bo nie patrze z Tobą...
— ajlawju
Reposted fromhlaskology hlaskology viasidestory sidestory
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl