Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2013

8038 f1be 420
Reposted fromgolebica golebica vialovelove lovelove
Reposted fromhogwarts hogwarts viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
...a ja czułem tylko że nie widze tego bo nie patrze z Tobą...
— ajlawju
Reposted fromhlaskology hlaskology viasidestory sidestory
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromimyours imyours viasidestory sidestory

im bardziej chcesz tym mniej dostajesz.

— J.Żulczyk
Dzisiaj krzyczę szeptem, którego nikt nie umie usłyszeć.
Reposted fromsobi sobi viasurpriseme surpriseme
Poznajmy się jeszcze raz, oparci o to co dziś już wiemy.
— photoblog.
Reposted fromempathetic empathetic viasidestory sidestory
Reposted fromhogwarts hogwarts vialaj laj

April 02 2013

obcasy, głowę i standardy zawsze miej wysokie

Reposted frommarysia marysia viamnu mnu
Szczęście to zgodność z samym sobą, to harmonia wewnętrznych demonów.
— "Panna Nikt"
mój język chętnie to przedyskutuje z Twoim.
— pomiędzy 2 a 3 w nocy.
Szukając nieba, znalazłam w sobie diabła.
— Florence and The Machine
- Chcę, aby twój świat zaczynał się i kończył się na mnie - mówi.
— E L James, Nowe oblicze Greya
Reposted frommefir mefir viaMakeDreamsComeTrue MakeDreamsComeTrue
Pierwszy podmuch wiosny budzi lęk.
Porcja ciepłych złudzeń przenika do serc. 
— Coma
Kobieta jest najsłabsza gdy kocha, a najsilniejsza gdy jest kochana. 
Ludzie, którzy tracą sens życia, mają często uczucie, że są jak odpadki zaśmiecające środowisko. Wydaje im się, iż zajmują zbyt dużo miejsca. I dlatego chcą być jak najmniejsi.
— Janusz L. Wiśniewski
Reposted frommalaw malaw viasteffs steffs
Jeśli któregoś dnia mamy być szczęśliwi, to dlaczego nie zacząć od dzisiejszego wieczoru?
Reposted frommexicomagico mexicomagico viasteffs steffs
Zawsze nazywaj rzeczy po imieniu. Strach przed imieniem wzmaga strach przed samą rzeczą.
— Joanne Kathleen Rowling
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasteffs steffs
Nie żałuj tego co dawało Ci radość, a jeśli raniło to znaczy, że nie było warto...
— Więc?
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viasteffs steffs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl